Åpner Norges første problemverksted

For første gang slår fagpersoner på kryss og tvers av bransjer og sektorer hodene sammen for å løse samfunnsutfordringer når Norges første problemverksted åpner dørene på Youngstorget. Nå inviterer de innbyggere, organisasjoner og selskaper i Oslo til nettdugnad for å kartlegge lokale problemer med nasjonalt og globalt nedslagsfelt.

Ambisjonen med problemverkstedet Folk er å samle de mest talentfulle menneskene i Norge for å løse lokale problemer som svarer på de globale behovene verdenssamfunnet har beskrevet i FNs bærekraftsmål. Når problemet er identifisert skal medlemmene på Folk jobbe sammen for å utvikle løsninger som etter hvert skal bli til nye produkter og selskaper.

– Verdenssamfunnet har definert 17 hovedutfordringer som må løses for å sikre en bærekraftig fremtid. Det er viktig for samfunnet, men representerer også en av de største forretningsmulighetene i vår tid. Beregninger viser at markedet for løsninger på FNs bærekraftsmål utgjør om lag 12 trillioner dollar, så nå er det ikke lenger en motsetning mellom å tjene penger og løse viktige problemer. Det passer godt inn i vår filosofi om å utvikle selskaper som leverer overskudd for mennesker, samfunn, klima og eiere, sier Preben Carlsen, styreleder i Folk.

Vil bruke Oslo som sandkasse for global innovasjon

I dag bor halvparten av verdens befolkning i store byer, men i følge FN vil det øke til 70 prosent i 2050. Det betyr i praksis at om lag 2,5 milliarder mennesker vil flytte til verdens byer de neste 30 årene. Det er en dramatisk utvikling, all den tid byene allerede sliter med store utfordringer som følge av økende fortetning. Oslo er en av de byene som vokser raskest i Europa, og den er nå i ferd med å bli en storby i europeisk målestokk.

– Rask vekst skjer ikke uten voksesmerter, og det har Oslo merket de siste årene. Heldigvis har vi fortsatt sjansen til å ta problemene ved rota før de vokser seg store og ustyrlige, og det håper vi å bidra til gjennom vårt arbeid på Folk, sier Carlsen, som mener Oslo har en unik mulighet til å markere seg globalt med bærekraftige løsninger basert på ny teknologi.

– Den høye tillitsgraden i samfunnet gjør at vi kan navigere raskt på kryss og tvers av sektorer, vi har en verdensledende teknologisk infrastruktur, innbyggere som er helt i front når det kommer til å ta i bruk ny teknologi og en solid økonomi som gir oss muskler til å satse. Alt dette gjør Oslo til en perfekt sandkasse for global innovasjon – og det er den sandkassen vi skal leke i når vi fremover skal jobbe intenst med å utvikle nye produkter og løsninger, teste dem på innbyggerne i Oslo, før vi etablerer selskaper som skal ekspandere både nasjonalt og globalt, sier Carlsen.

Inviterer til #Oslodugnad

For å samle inn problemer som betyr noe for Oslos befolkning lanserer Folk Norges første bydugnad – en nettdugnad som inviterer alle med et hjerte for Oslo til å dele, kommentere og stemme på Oslo-problemer som må løses for å skape en bedre hverdag, by og samfunn.

– Vi er avhengig av å jobbe tett på folk for å utvikle løsninger som treffer dem. Derfor involverer vi både innbyggere og selskaper i arbeidet med å identifisere og utvikle problemer. Vi begynner med å invitere til en god gammeldags dugnad, så det blir spennende å se om dugnadsånden fortsatt lever i hovedstaden. Vi håper byen selv bidrar til å identifisere mange, viktige problemer som vi kan ta tak i og løse gjennom lagarbeid på Folk, sier Ida Pernille Hatlebrekke, som er daglig leder i Folk.

Har du et problem du trenger hjelp til? Bli med på #oslodugnad her: Bydugnad.no

Over 40 problemløsere kommer sammen for å løse samfunnsutfordringer

Allerede ved oppstarten består Folk av over 40 medlemmer som alle er blant Norges dyktigste innen sitt felt. Medlemmene som representerer teknologi- og oppstartsmiljøer, næringsliv, offentlig sektor, organisasjoner, kultur, politikk, forskning og akademia deltar fordi de ønsker å bidra til å løse problemer som virkelig betyr noe. Blant dem finner vi Henrik Syse, filosof, forfatter og foredragsholder, Runar Skjerven Eggesvik, gründer av Trøbbelskyter, Birger Magnus, styreleder i oppstartsselskaper og NRK og tidligere konserndirektør i Schibsted, Amund Bjørklund, musikkgründer og låtskriver, Johan Brand, gründer av Kahoot, Ulrik Imtiaz Rolfsen, filmskaper og bystyrerepresentant i Oslo, Fredrik Winther og Jørn Haanæs i Oslo Business Region, Pål Brun, daglig leder i Nordic Sustainable Ventures, Aiman Shaqura, daglig leder i Charge og Give a Job, Kristina Tuhus, medgründer i Nyby, Rolv-Erik Spilling, gründer av Gture, Lena Midtveit, administrerende direktør i Sony Music, Tommy Gulliksen, filmskaper og regissør, Silvija Seres, rådgiver, investor og gründer, Tharald Nustad og Anders Lier i Nordic Impact, Kathrine Aspaas, skribent, forfatter og gründer, Ida Faldbakken i Katapult Future Fest, Stein Bjelland, musikkgründer, Terje Østensen, gründer av Code 11, Javad Mustaq, leder av Global Shapers, Misgina Ghebremeskel, gründer av Angst Bar, Linda Refvik, leder i Norwegian Fashion Hub, Anders Myhr og Andreas Saur Brandtsegg, gründere av Pure Logic, Jonas Tefsu, COO i Byspire, Villemann Vinje, partner i Ny Analyse, Martine Kveim, gründer av Young Happy Minds og Choose, Nikolai Fasting, CEO i Synkano, Helga Øvsthus Tønder, Country Manager i Ashoka Norway, Even Aas-Eng, gründer Venture Factory, Erik Berg, styreleder i Habitat Norge, Markus Høy-Petersen, gründer av Guerilla Works, Alek Wikli, gründer av Favrs, Henriette Grønn, gründer av Business is Personal, Magdalena Kamøy, kreativ leder i Trigger, Inger Marie Ommedal, gründer av Lokal, Thomas Noreng og Marie Hartmann, gründere av Sikt, Mats Herding Solberg, CDO i Remarkable, Sean Percival, investor og gründer, Yrja Oftedal i Spaces, Thomas Anglero, innovasjonsdirektør i IBM Norge, Morten Hofgaard Jørstad, investor og styreleder, Kristin Anderssen, spesialrådgiver kultur og næring i Oslo Kommune og Marcus Bruns i Young Sustainable Impact.

– Vi lever i en verden som er organisert i altfor mange siloer. Det gjør at vi ofte går glipp av sentrale perspektiver som oppstår i møtet mellom ulike bransjer, fagområder og verdenssyn. For å ta ut det fulle potensialet i møtet mellom faglige disipliner legger vi stor vekt på tverrfaglighet, og når vi attpåtil vet hva medlemmene i Folk har utrettet hver for seg er det ikke rart at vi gleder oss til å se hva de får til i fellesskap, sier Hatlebrekke.

Søker etter flere folk og samarbeidspartnere

Til tross for at Folk allerede består av 40 personer, er det bare starten på det som skal bli et stort og kraftig problemløsningsverksted. Folk søker derfor etter talenter i alle aldre, sektorer og samfunnslag som brenner for å løse samfunnsutfordringer gjennom å utvikle nye produkter og selskaper sammen med andre.

– Vi er så vidt i gang med arbeidet vårt, så nå skal vi fortsette å styrke medlemslaget vårt med både enkeltpersoner, selskaper, investorer og andre samarbeidspartnere som gjør oss i stand til å løse flest mulig av de utfordringene vi vil ta tak i, sier Hatlebrekke.

Vil du bli en del av Folk?

Send oss et hello og fortell oss litt om hvem du er, selskapet du representerer og hva slags problem du ønsker å løse, så hører du fra oss veldig snart. Vi ser frem til å høre fra deg!