TBA

Oslo anno fremtiden

For å skape et fremtidsrobust samfunn må vi løse problemer som betyr noe for innbyggerne og byen de bor i. Hva skal vi løse på Folk? Møt opp for å finne det ut.

For å finne svar på hva vi må løse for å skape en fremtidsrobust by, må vi vite hvor problemene er størst i dag. Vi samles for å velge ut hvilke problemer vi skal løse på Folk i tiden fremover. Vi begynner med å presentere innsikt fra den første Oslodugnaden vi gjennomfører, før vi analyserer, diskuterer og velger ut problemstillinger i fellesskap.

Ønsker du å delta?

Send oss en e-post på hello@folkoslo.no